رکورد کشتيراني کيش


جابجايي و حمل و نقل کانتينر در مسيرهاي بندرعباس/کيش/قشم و بالعکس توسط شرکت کشتيراني کيش در سال 1398 به بالاترين رقم خود نسبت به سال گذشته رسيد.

با اهتمام و برنامه ريزي براي خدمات رساني مطلوب و مورد رضايت مشتريان، بکارگيري توان کامل و کاهش توقفات و تاخيرات شناورهاي ملکي و استيجاري تعداد TEU5440 کانتينر در مسيرهاي مذکور جابجا و حمل شد.

آقاي کمالي مدير عامل شرکت کشتيراني کيش اظهار کرد با توجه به نامگذاري سال 99 به عنوان سال " جهش توليد " اقدامات موثري به منظور توسعه ناوگان و حمل و نقل کانتينر در ساير خطوط در حال پيگيري مي باشد، در همين راستا همکاري و رايزني با جامعه بازاريان کيش و صاحبان کالا جهت حمل محمولات کانتينر يخچالي و ايجاد بسترهاي مناسب آن انجام پذيرفته است که با استقبال واردکنندگان روبرو شده استآدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد