برگزاري دوره آموزشي آشنايي با امنيت فضاي مجازي و تهديدات شبکه هاي اجتماعي


دوره آموزشي آشنايي با امنيت فضاي مجازي و تهديدات شبکه هاي اجتماعي ويژه مديران و کارکنان شرکتها با حضور مديرعامل و کارکنان شرکت کشتيراني کيش برگزار شد.

در اين جلسه مهمترين تهديدات و آسيب هاي فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي به ويژه مهارت حفاظتي و راهکارهاي پيشگيرانه و تدابير بازدارنده مورد بررسي قرار گرفت.

مطالب مطرح شده در اين دوره که از سوي حراست منطقه آزاد کيش برگزار شده بود با هدف جلوگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي ، مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد