کشتيراني کيش ميزبان معاون سرمايه انساني و پشتيباني کشتيراني ج.ا.ا


جناب آقاي جبلي معاون سرمايه انساني و پشتيباني کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و آقاي مددي مدير دفتر تشکيلات و سيستم ها و روشها ضمن حضور در کشتيراني کيش عضو جديد هيات مديره اين شرکت را معرفي نمودند.

آقاي جبلي در ديدار با مديرعامل و ساير مديران در جريان روند مثبت فعاليتهاي اين شرکت قرار گرفت ، ايشان همچنين در بازديد از قسمتهاي مختلف شرکت و شناورهاي گوهر و مرجان ضمن ملاقات با پرسنل دريايي و خشکي از نزديک با آنها گفتگو نموده و راهنمايي هاي لازم را ارايه نمودند.


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد