تجهيز شناورها به امکانات ورزشي


به منظور ارايه خدمات ورزشي و افزايش رفاه دريانوردان  شناورهاي ملکي کشتيراني کيش با وسايل و امکانات جديد ورزشي (بدنسازي) تجهيز گرديد.

مسئول امور رفاهي و ورزشي کشتيراني کيش اعلام کرد با توجه به رويکرد مسئولانه مديرعامل اين شرکت در جهت ايجاد انگيزه و تقويت روحيه دريانوردان ، توجه ويژه به امور ورزش و رفاهي پرسنل شناورها در دستور کار قرار گرفته و با تخصيص بودجه به اين امر مهم زمينه ارايه خدمات بيشتر فراهم شده است.

نظر به اهميت ورزش در ارتقاي سطح سلامت جسمي و رواني دريانوردان کميته ورزشي برنامه هاي به منظور تشويق ، فرهنگ سازي و گسترش فضاي ورزشي بر روي شناورها در حال اجرا دارد که افزايش انگيزه و کارآمدي پرسنل را در پي خواهد داشت.


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد