برگزاري کارگاه آموزشي اطفاء حريق برروي لندينگ كرافت آرياسرپرست بازرگاني كشتيراني كيش از برگزاري کارگاه آموزشي کنترل و اطفاء حريق برروي لندينگ كرافت آريا خبر داد .

جناب آقاي قرباني سرپرست بازرگاني گفت : دوره آموزشي يک روزه کنترل و اطفاء حريق براي پرسنل شناور آريا توسط كارشناسان شركت آيسكو برگزار شد.

ايشان هدف از اجراي اين کارگاه آموزشي را افزايش ضريب ايمني دانست و افزود : در اين دوره شرکت کنندگان با عوامل به وجود آورنده آتش و نحوه کنترل اين عوامل، انواع آتش، روش‌هاي مختلف کنترل و اطفاء حريق، آشنايي و با انواع کپسول‌هاي آتش نشاني، نحوه مواجهه با حريق و روش اطفاء آن آشنا شدند


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد