يادمان دريانوردان در كشتيراني كيش


نمايشگاه يادمان دريانوردان در كشتيراني كيش با هدف آشنايي مردم و جوانان با اين حرفه و تجليل از دريانوردان بر پا مي گردد .

ترويج و گسترش فرهنگ دريانوردي و ترغيب جوانان به حضور در اين عرصه با اهميت ؛ تبيين نقش موثر و ارزنده كشتيراني در پيشرفت كشور ، معرفي دريانوردان كهن و تاثير گذار و يادآوري خدمات ارزشمند و تلاش هاي بي تكلف كشتيراني و دريانوردان در پهنه آبي درياها بويژه در دوران دفاع مقدس از اهداف برپايي اين نمايشگاه عنوان شده است .

براي غنا بخشيدن به محتواي اين نمايشگاه نيازمند همفكري و همكاري همه دلسوزان و عزيزان در عرصه كشتيراني بويژه پيشكسوتان و دريانوردان كهن ايران زمين هستيم .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد