برگزاري دوره آموزشي بارفرابري ( فورواردينگ)


با عنايت به تاكيدات مدير عامل محترم كشتيراني كيش مبني بر اهميت برگزاري دوره هاي تخصصي مورد نياز پرسنل ،‌ دوره آموزشي بارفرابري ( فورواردينگ) طي 15 ساعت براي كليه پرسنل برگزار شد .

در اين دوره كه مدير عامل نيز شخصاً حضور داشتند مباحث زير تدريس و در پايان نيز آزمون برگزار گرديد .

  • بارفرابر به عنوان متصدي حمل و نقل چندوجهي

  • تعريف بارفرابر

  • بارفرابر از ديدگاه عمليات بازرگاني

  • بارفرابر در مرزهاي ورودي- خروجي

  • بارفرابر در ترانشيپ منت و حمل و نقل دريايي

  • تجميع بار و تعرفه بارفرابرها

  • بارفرابر به عنوان متصدي اصلي حمل

  • قوانين بين المللي بارفرابرها

  • کنوانسيون حمل و نقل چندوجهي

  • اسناد حمل و نقل چندوجهي


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد