كشتيراني كيش و اتحاديه مالكان كشتي ايران


مجمع عمومي عادي و مجمع فوق العاده اتحاديه مالكان كشتي ايران به رياست جناب آقاي دكتر محمد سعيدي مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 26/04/98 برگزار شد .

در مجمع عمومي پس از ارايه گزارش عملكرد هيات مديره ، بازرس و ... ، صورتهاي مالي و ترازنامه سال 97 تصويب و پس از انتخاب بازرس و تعيين روزنامه ، تغيير نام و اصلاح اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده به راي گذاشته شد .

كشتيراني كيش بعنوان عضو مهم اتحاديه مالكان در نظر دارد ضمن ارتباط موثر با كليه اعضا ، از پتانسيل هاي اين اتحاديه جهت پيشبرد اهداف تعيين شده بهره برداري نمايد .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد