روند رو به رشد كشتيراني كيش


شركت كشتيراني كيش با توكل به خدا و اتكا به توانايي و تخصص پرسنل خود ؛ عليرغم مشكلات و موانع موجود در سال 98 ، همچنان با انگيزه و اراده اي قوي در راستاي اهداف تعيين شده حركت مي كند .

اين در حاليستكه طي دو سال اخير ( 1397-1396 ) سود شركت روند صعودي داشته و حسابرسان روند هزينه هاي فروش اداري و عمومي را ثابت و منطقي ارزيابي كرده اند .

دارايي هاي جاري در سال 97 در مقايسه با بدهي هاي جاري نشاندهنده وضعيت مناسب شركت در انجام تعهداتش مي باشد . در حال حاضر شركت كشتيراني كيش مصمم است به رغم شرايط خاص حاكم بر بازار و فعاليتهاي اقتصادي روند صعودي سود شركت را تداوم دهد .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد