وام مسكن با كارمزد 2 درصد


با همكاري و هماهنگي بانك انصار جزيره ي كيش وام مسكن با حداقل كارمزد ( 2 % ) به كاركنان شركت كشتيراني كيش پرداخت مي شود .

 

براساس توافقات بعمل آمده در چارچوب قرارداد في مابين و ضوابط مندرج در دستورالعمل وام مسكن ، بانك انصار به كاركنان معرفي شده از سوي شركت وام مي دهد .

پرداخت وام مسكن براي اولين بار در اين شركت صورت پذيرفته و پيش بيني مي شود تا پايان سال 98 كليه پرسنل با دريافت وام مسكن صاحب خانه شوند .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد