برگزاري دوره تخصصي مباني لجستيك و زنجيره تامين


در راستاي ارتقاي سطح دانش و تخصص پرسنل شركت كشتيراني كيش ، دوره تخصصي 15 ساعته مباني لجستيك و زنجيره تامين براي همه كاركنان برگزار شد .

هدف از برگزاري اين دوره ، افزايش مسئوليت پذيري در برابر مشتريان، بهبود ارتباط زنجيره تامين، کاهش زمان و بهبود هماهنگي ها اعلام شده است .

گفتني آنكه فرآيندهاي آموزشي در كشتيراني كيش بطور منظم و دقيق در حال پيگيري و انجام مي باشد .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد