مجمع عمومي عادي ساليانه


كشتيراني كيش اولين مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت هاي گروه کشتيراني جمهوري اسلامي ايران مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 97 را برگزار كرد .

مجمع عمومي در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 1398/03/02 باحضور همه نمايندگان و صاحبان سهام ، اعضاي هيات مديره ، نماينده حسابرس مستقل وبازرس قانوني در محل قانوني شرکت تشكيل شد.

در اين مجمع كه به رياست آقاي محمدرضا سميعي برگزار شد ؛ پس از انتخاب هيات ريسه و رسميت جلسه حسابرس مستقل ضمن ارايه گزارش ، حسابهاي شركت كشتيراني كيش را شفاف و روشن و مقبول خواند .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد