بازسازي دفتر شركت تامين نيروي انساني خطوط كشتيراني كيش


به درخواست شركت تامين نيروي انساني خطوط كشتيراني كيش ، دفتر نمايندگي آن شركت در جزيره با هزينه هاي بالغ بر 250.000.000 ريال به نحو شايسته اي بازسازي شد .

علاوه بر بازسازي و تغيير دكوراسيون ، سرويس بهداشتي ، آبدارخانه و انباري نيز در اين دفتر ايجاد و فضاي اداري نيز بصورت مجزا تكميل گرديد .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد