واحد فني كشتيراني كيش


نظر به اهميت حفظ و نگهداري و تعميرات ماشين آلات ، موتورها ، ژنراتورها و ساير وسايل و لوازم فني موجود برروي شناورها ، با هماهنگي كارشناس محترم وزارت كار جناب آقاي مشيري باكس واحد فني در چارت سازماني ايجاد و به تصويب رسيد .

بر همين اساس آقاي مهندس ايوب هداوند نيز بعنوان مسول فني شركت استخدام و منصوب گرديد .

جذب نيروي متخصص فني براي رفع معايب و رسيدگي به امور فني شناورها ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد كه علاوه بر كاهش بخشي از هزينه ها بستر مناسبي بمنظور درآمد زايي از طريق ارايه خدمات فني به ساير شركت ها و شناورها را ايجاد خواهد كر د.


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد