خداحافظي يك همكار قديمي


علي اكبر محمدي مدير امور اداري كشتيراني كيش پس از 17 سال خدمت و تلاش موثر به كشتيراني والفجر منتقل شد .

مدير عامل در مراسم توديع وي ضمن تقدير از خدمات صادقانه آقاي محمدي ؛ براي ايشان در سمت جديد در كشتيراني والفجر آرزوي موفقيت كرد .

آقاي كمالي توجه جدي به منابع انساني را موجب شكوفايي استعداد و آگاهي كاركنان عنوان نمود و اضافه كرد مديريت صحيح منابع انساني مي تواند موجب ارزش آفريني براي شركت شود.

ايشان اظهار نمود به رغم روند پر شتاب سيستمي شدن فرآيندهاي كاري در سازمانها ، مديريت منابع انساني و نقش نيروي كار همچنان پر اهميت ترين موضوع سازمانها محسوب مي گردد .

در پايان آقاي محمدي نيز ضمن تشكر و قدرداني از مدير عامل و همكاران ، شكوفايي و رشد شركت كشتيراني كيش را مرهون تلاش و زحمات كاركنان دريايي و خشكي عنوان كرد كه براي امرار معاش و رضاي خدا و اعتلاي كشتيراني كيش همت گماردند .

به رسم ياد بود هديه اي مشترك از طرف مدير عامل و كاركنان به آقاي محمدي اهدا شد .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد